BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben vesznek részt.

A szociális alapú ösztöndíjak körében a Bursa Hungarica különleges abból a szempontból, hogy bár kifizetése az Egyetemen keresztül történik, de a pályázatok elbírálása a pályázó lakhelye szerinti települési önkormányzat jogkörébe tartozik. Ennek hátterében az ösztöndíj finanszírozási konstrukciója áll, mely önkormányzati részt és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított intézményi részt is tartalmaz.

Ugyan a beérkező pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik, a vonatkozó jogszabályi háttér azonban az ösztöndíj folyósítását további, a pályázó hallgatói jogviszonyával kapcsolatos feltételek teljesüléséhez köti. Ezeket a feltételeket a pályázat bírálata során a települési önkormányzat nem tudja vizsgálni a szükséges adatok hiányában, ez a kifizetést megelőzően az Egyetem feladata.