BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

ADHD (FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁS-ZAVAR)

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) gyermekkorban induló, az idegrendszer fejlődését érintő zavar. Fontos tudni azonban, hogy nem csupán egy gyermekkori kórképről van szó, ugyanis a tünetek 40-60%-ban áthúzódhatnak felnőttkorra is.

A figyelemzavar, az impulzivitás és a hiperaktivitás tulajdonképpen kontrollzavar, azaz valamilyen kontroll funkció (az ingerek közötti szelektálás, a figyelem fókuszálása, az érzelmek és hangulatok kontrollálása, stb.) nem megfelelő működése. Tehát a figyelemzavar nem a figyelem hiánya, hanem a figyelem irányításának a gyengesége.

3+1 fő tünete

 1. a figyelem zavara a figyelem irányításának, összpontosításának és váltásának nehézségét jelenti
 2. hiperaktivitás, azaz túlzott cselekvőkészség
 3. impulzivitás, azaz az érzelmek és a hangulat irányításának zavara
 4. a végrehajtó funkciók zavara az agy tervező és szervező feladatainak gyengébb működését jelenti, ami igen gyakran kiegészíti a fenti három tünetegyüttest (pl. nem tudja felmérni a teendők fontossági sorrendjét, nem (vagy máshogy) érzékeli az idő múlását, nehezen tervezi meg a napját, hetét, nem túl jó a szervezést igénylő feladatokban, elfelejt fontos dolgokat)

Ahhoz, hogy valaki ADHD diagnózist kapjon, az alábbi feltételek fennállása szükséges:

 • a tünetek egy része 12 éves kor előtt kezdődnek;
 • a tünetek legalább 6 hónapon át fennállnak (tehát az átmeneti, esetleg stresszes időszakokra jellemző, mulandó tünetek nem az ADHD jelei);
 • a tünetek az élet legalább 2 helyszínén megjelennek (pl. az iskolában és otthon, illetve a munkahelyen és családi körben is jelentkeznek, tehát ha valakinek csak az iskolában vannak ilyen nehézségei, a mögött nem ADHD, hanem valami más probléma áll);
 • a tünetek károsan befolyásolják az illető hétköznapi működését, és ezáltal megnehezítik az életét (pl. az iskolai jegyei rosszak, a munkahelyeiről újra és újra elbocsátják a hibázásai miatt, a partnerével való viszonya feszült, stb.);
 • a tüneteket nem valami más betegség vagy pszichiátriai zavar okozza (pl. a figyelemzavart nem egy korai agyi sérülés okozza‑e, az impulzivitást nem a stressz okozza‑e, stb.).

Noha az ADHD‑t a hétköznapi nyelvben gyakran egyszerűen hiperaktivitásnak nevezik, de a kettő nem azonos fogalom. A hiperaktivitás csak egy magatartásbeli jelenség, míg az ADHD egy összetett tünetegyüttes, aminek része lehet a hiperaktivitás is. Fontos azonban tudni, hogy nem minden hiperaktív személy figyelemzavaros, és nem minden figyelemzavaros személy hiperaktív, az ADHD diagnózisához pedig mindkettő szükséges.

Összességében elmondható, hogy:

 • Eltérő idegrendszeri működést jelent.
 • Nem betegség, tehát nem gyógyítható.
 • Egész életen át tartó állapot, de gyógyszeres kezeléssel, célzott terápiával fejleszthető.
 • Intelligenciától független.
 • A környezettől (a környezet által támasztott elvárásoktól) függ, hogy a mindennapokban mennyire fog nehézséget okozni.

mi okozhatja?

A kutatások alapján ma már egyértelműnek tűnik az örökletes hajlam, de iker- és testvérvizsgálatok azt is bizonyították, hogy ehhez hozzá kell adódnia valamilyen környzeti tényezőknek is.

Neurális darwinizmus

A csecsemők agya a születést követő hónapokban egy rendkívül intenzív fejlődésen megy keresztül. A modern idegtudomány legújabb eredményei alapján a gyermeki agy fejlődése során egyfajta „neurális darwinizmus”-nak nevezett versengés zajlik a sejtek között. Az idegsejtek, az áramkörök, a hálózatok és a hálózatrendszerek küzdenek egymással a túlélésért. Azok az idegpályák, amelyek fejlődéséhez nem áll rendelkezésre minden szükséges feltétel, egyáltalán nem, vagy diszfunkcionális módon fejlődnek ki. Nagy valószínűséggel a prefrontális kéreg egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek zavarai felelősek a figyelemhiány-zavar kialakulásáért.

Forrás: Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék – A figyelemhiány zavar új gyógymódjai, Libri Kiadó, 2013.

hogyan működik a figyelem? Miben térnek el a figyelemzavaros emberek?

A figyelem szelektív, kiemelő folyamat, amely által az ingerek egy korlátozott köre hangsúlyosabban tudatosul. A figyelem lehet spontán/önkéntelen (pl.: meghallom a nevem, hirtelen zaj) és szándékos.

A spontán figyelmet kiváltó ingerek felszólító jellegűek. Ha az ingereket megfelelően szelektálja az agy, nem kapom fel a fejem minden zörejre. Ha viszont egy figyelemzavaros ember dolgozatot ír, akár a kisebb zajok is teljesen kizökkenthetik a gondolatmenetéből.

A szándékos figyelem akaratlagos odafordulás, tudatos választás. Jellemzői:

 • Terjedelem: Például amikor tanulom az autóvezetést, fokozott figyelmet igényel, ha már rutinosan megy, akkor nem.
 • Megosztás: Tudok-e egyszerre több dolgot csinálni?
 • Tartósság: Mennyi ideig köti le valami a figyelmem? Tudom-e ezt szabályozni?
 • Átvitel: A figyelem túlzott megragadása (hiperfókuszálás) megakadályozza, hogy a figyelmet más fontos dologra tudjuk irányítani. („Még enni is elfelejtettem, mert annyira lekötött ez a feladat.”)

A figyelemzavar megjelenési formái lehetnek:

 • a tartós figyelem hiánya, azaz a figyelem elfáradása a kitartást igénylő feladatokban,
 • a figyelem irányításának, az összpontosításnak, a koncentrációnak a zavara, amikor a figyelem könnyen elterelődik;
 • a figyelmi váltás zavara, azaz a különböző ingerek vagy feladatok közötti ide‑oda kapcsolgatás nehézsége;
 • a megosztott figyelem zavara, azaz két vagy több szempont számon tartásának hiánya;
 • a rövid távú emlékezet, az azonnali emlékfelidézés akadályozottsága.

Ahhoz, hogy valakinél figyelemzavart diagnosztizáljanak, az alábbi 9 megjelenési formából gyerekkorban legalább 6 tünet, 17 éves kor felett legalább 5 tünet megjelenése szükséges:

 • nem figyel a részletekre, gyakran gondatlan hibákat vét;
 • gyakran jelent nehézséget a figyelem megtartása egy feladat során;
 • gyakran akkor sem figyel, ha közvetlenül hozzá beszélnek, és nincsen semmilyen zavaró körülmény;
 • gyakran nem tudja befejezni a feladatait és végrehajtani az utasításokat;
 • gyakran okoz nehézséget a feladatainak megszervezése, a határidők betartása és a rend fenntartása;
 • a tartós figyelmet igénylő feladatokat nem szereti és/vagy elkerüli;
 • gyakran elveszíti, vagy nem találja a fontos tárgyait;
 • a külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét, akkor is, ha azok lényegtelenek;
 • gyakran elfelejti a napi teendőit, szétszórt, feledékeny.

Jellemző viselkedés a mindennapokban:

 • nehezére esik figyelni másokra, nehezen követi a beszélgetéseket,
 • feledékeny, mindig elveszít valamit,
 • kapkod és halogat,
 • sok mindent megjegyez spontán,
 • észrevesz olyasmit, amit más nem,
 • tevékenykedés közben tud figyelni („Nem értem, hogy miről beszélnek a rádióban, ha nem csinálok közben valamit.”).

a hiperaktivitás vagy impulzivitás

Az impulzivitás a túlzott cselekvőkészség, mozgékonyság, türelmetlenség és indulatosság szakmai megnevezése. Ahhoz, hogy valakinél hiperaktivitást-impulzivitást diagnosztizáljanak, az alábbi 9 megjelenési formából gyerekkorban legalább 6 tünet, 17 éves kor felett legalább 5 tünet megjelenése szükséges:

 • gyakran babrál a kezével, ülő helyzetben fészkelődik
 • gyakran feláll és elhagyja a helyét, amikor ülnie kellene
 • gyerekkorban gyakran rohangál és ugrál, illetve felnőttként nyugtalan
 • képtelen csöndben maradni szabadidős tevékenység közben
 • gyakran izeg‑mozog, és kényelmetlenül érzi magát, ha nincs mozgásban
 • túl sokat beszél
 • nehézséget okoz neki a várakozás és a sorban állás
 • nem várja ki a sorát a beszélgetésben, hanem már akkor válaszol a kérdésre, mielőtt az befejeződne, illetve befejezi a másik ember mondatait
 • gyakran félbeszakít másokat azzal, hogy beleavatkozik a beszélgetésükbe vagy más tevékenységükbe, vagy akár más dolgaihoz nyúl a megkérdezése nélkül

Az impulzivitás jellemzői

 • gyenge a „fékrendszere” a késztetései irányítják (ami eszébe jut, azt meg is csinálja);
 • gyorsan reagál, meggondolatlanul dönt;
 • nagyon ingadozó a hangulata.

Ez valójában azt jelenti, hogy nem azt teszi, amit akar. Nem alakult ki megfelelően az önszabályozás képessége. Amennyiben ez az önszabályozás súlyosan sérül, időszakosan gyógyszeres kezelés válhat szükségessé. A gyógyszer azonban nem megoldás, hanem eszköz abban, hogy hatékony legyen a fejlesztés. Tehát minden esetben ki kell egészíteni gyógypedagógiai, pszichológiai fejlesztéssel.

Jellemző viselkedés a mindennapokban:

 • üres járatban (amikor épp nem kell csinálni valamit) feszült lesz,
 • egyszerre több dologgal foglalkozik,
 • félbehagy feladatokat,
 • nehezen tudja magát visszafogni (mások szavába vág, stb.),
 • szervezetlen, rendetlenség van körülötte,
 • kockázatvállaló,
 • mindig történik vele valami,
 • vészhelyzetben hatékony.

Forrás

Dr. Gyarmathy Éva: Hiperaktív gyermekek és felnőttek:

https://www.youtube.com/watch?v=V_SEWIbOraw

Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék – A figyelemhiány zavar új gyógymódjai, Libri Kiadó, 2013.

https://lexiq.hu