BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Mi a teendő, ha nincs érvényes szakértői véleményed a sajátos nevelési igényedről, de szeretnél kedvezményben részesülni az egyetemi tanulmányaid során?

-          Ha korábbi tanulmányaid során megállapítottak nálad fogyatékosságot, tanulási-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart, de nem rendelkezel Pedagógiai Szakszolgálat (vagy jogelődje) által kiállított szakértői véleménnyel,

VAGY

-          Ha rendelkezel Pedagógiai Szakszolgálat (vagy jogelődje) által kiállított szakértői véleménnyel, amiben felülvizsgálatra köteleztek, de arra nem mentél el (így a korábban kapott szakértői vélemény már nem érvényes),

akkor az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálata (GYOPSZ) által kiadott szakértői véleménnyel igazolhatod sajátos nevelési igényedet.

Az ELTE GYOPSZ szakértői véleményét azok a személyek kérhetik, akik:

•             felsőoktatási intézménybe jelentkeztek és a felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megállapítását kérik, vagy

•             már a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a képzés során adható kedvezményekre való jogosultság megállapítását kérik, és

•             érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkeznek.

Eljárást csak fogyatékosság (mozgásszervi-, érzékszervi- vagy beszédfogyatékosság, autizmus spektrumzavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) megállapítására vonatkozóan folytatnak le. Azok számára, akik korábban beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről kaptak diagnózist, nem állapítanak meg fogyatékosságot, tehát nem bírálják- vagy vizsgálják felül a korábbi szakértői véleményt! Ez alól kivételt képezhet, ha a középiskola elvégzését követően (dokumentumokkal alátámasztható) állapotromlás következett be.

A fennálló állapot kivizsgálása több lépcsős team-munkában történik, melynek első lépése a dokumentumelemzés. A kérelmező vizsgálati kérelmét elutasítják, ha a benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentumokból, valamint az előzmények feltárásából és elemzéséből megállapítható, hogy a sajátos nevelési igény, fogyatékosság nem áll fenn.

A fogyatékosság keletkezésére vonatkozóan szakorvosi, vagy korábbi, pedagógiai szakszolgálat pedagógiai bizottsága (vagy jogelőd intézménye) által kiállított dokumentációt fogadnak el, egyéb típusú dokumentumot - igazolásként - nem!

Felnőtt személyeknél a fogyatékosság megállapítása szakmailag indokolt esetben, és jól körül írható okok, háttértényezők mentén történik. A tapasztalt tünetek nem jelentik a fogyatékosság automatikus megállapítását.

A szakértői bizottságként eljáró Szakszolgálat tevékenysége térítésköteles. A térítési díj összege 10.000 Ft. Amennyiben a térítési díjra vonatkozóan méltányossági kérelmet kíván benyújtani, a vizsgálatra jelentkezéssel egyidejűleg kell erre vonatkozó a kérvényt benyújtani.

A vizsgálat kérése postai úton levélben (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) történik a kitöltött „FOGYATÉKOSSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM” beküldésével. Fontos, hogy ha a kérelemben felsorolt dokumentumok nem kerülnek mellékelésre, a vizsgálatot nem indítják el!